Přehrání hudební ukázky 360 Reality Audio

Reproduktor dokáže přehrávat hudbu 360 Reality Audio.

Formát 360 Reality Audio vytváří tak přesvědčivý prostorový vjem hudby, až prakticky věříte, že jste se ocitli na živém koncertu interpreta. Tak si můžete vychutnat zvuk v celém prostoru 360 stupňů.

Další informace viz https://www.sony.net/360RA/.

  1. Stiskněte a podržte tlačítko (Přehrát/pozastavit) déle než 2 sekundy.

    Dojde k přehrání hudební ukázky 360 Reality Audio.