Indikátory

Indikátor napájení

Svítí (zelený) Reproduktor je zapnutý.
Bliká (zelený) Reproduktor je v procesu zapínání či přechodu do stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
Bliká rychle (zelený)

Reproduktor právě aktualizuje software.

Když reproduktor stahuje softwarové aktualizace, spolu s tímto indikátorem bliká také indikátor LINK (oranžový).

Svítí (oranžový) Reproduktor je ve stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
Nesvítí Reproduktor je vypnutý.
Bliká (červený)

Reproduktor zjistil chybu a přešel do ochranného režimu. Informace viz Bliká indikátor napájení (červený).

Indikátor (Služba hudby)

Svítí (bílý) Je vybrán vstup sítě Wi-Fi.
Svítí (zelený)
  • Reproduktor je připojen ke službě hudby a přijímá vstup přes síť Wi-Fi.

  • Když je reproduktor propojen s vestavěným zařízením Alexa, přehrává zvuk ze zařízení Alexa.

Indikátor AUDIO IN

Svítí (bílý) Je vybrán vstup audia.

Indikátor BLUETOOTH

Svítí (modrý) Reproduktor je připojen k audiozařízení přes připojení BLUETOOTH.
Bliká (modrý) Je vybrán vstup BLUETOOTH.
Bliká rychle (modrý) Reproduktor je v režimu párování BLUETOOTH.

Indikátor odezvy

Bliká (zelený) Došlo k dotyku tlačítka (Přehrát/pozastavit) nebo tlačítka (Hlasitost -)/(Hlasitost +).
Zabliká rychle 3krát (zelený) Došlo k maximalizaci či minimalizaci hlasitosti reproduktoru.

Indikátor Sound Mode (Režim zvuku)

Svítí (azurový) Probíhá přehrávání hudby ve formátu 360 Reality Audio.
Svítí (bílý)

Funkce Immersive Audio Enhancement je zapnutá.

Informace o funkci Immersive Audio Enhancement viz Změny zvukových efektů.

Nesvítí Funkce Immersive Audio Enhancement je vypnutá.
Blikne jednou (azurový) Úroveň výškového reproduktoru je změněna ze stavu Nízká do stavu Vysoká obsluhou tlačítka (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítka (Přehrát/pozastavit) na reproduktoru.
Zabliká 3krát (azurový) Úroveň výškového reproduktoru je změněna ze stavu Vysoká do stavu Střední obsluhou tlačítka (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítka (Přehrát/pozastavit) na reproduktoru.
Zabliká 5krát (azurový) Úroveň výškového reproduktoru je změněna ze stavu Střední do stavu Nízká obsluhou tlačítka (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítka (Přehrát/pozastavit) na reproduktoru.

Indikátor LINK

Svítí (oranžový) Instalace sítě Wi-Fi je dokončena a reproduktor je připojen k síti Wi-Fi.
Bliká (oranžový) Reproduktor stahuje softwarové aktualizace.