Vypnutí signálů Wi-Fi a BLUETOOTH reproduktoru

Před použitím reproduktoru venku ověřte, že jsou vypnuté funkce Wi-Fi a BLUETOOTH.

  1. Při zapnutém reproduktoru se dotkněte a podržte současně tlačítko (Přehrát/pozastavit) a tlačítko (Hlasitost +) déle než 4 sekundy.

    Při každém dotknutí se a podržení tlačítka (Přehrát/pozastavit) a tlačítka (Hlasitost +) dojde k zapnutí nebo vypnutí funkcí Wi-Fi a BLUETOOTH.

    Když dojde k zapnutí funkcí, indikátor BLUETOOTH (modrý) a indikátor (Služba hudby) (bílý) zabliká dvakrát.

    Když dojde k vypnutí funkcí, indikátor BLUETOOTH (modrý) a indikátor (Služba hudby) (bílý) zabliká rychle 10krát.