Instalace reproduktoru

Při instalaci reproduktoru se řiďte následujícím postupem.

  1. Při přenášení reproduktoru držte jeho dolní část oběma rukama a potom jej položte tam, kde ho budete používat.

    Položte reproduktor tak, aby bylo logo Sony (1) na přední straně.

Poznámka

  • Při instalaci reproduktoru se náhodně nedotkněte žádných tlačítek ani nevystavte jeho mřížku nějaké síle.