Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě

Je-li zapnutá funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě, zapne se reproduktor v případě, že dojde k obsluze zařízení BLUETOOTH nebo síťového zařízení. Dojde ke zkrácení doby spuštění a reproduktor se tak zprovozní dříve, než při normálním spuštění.

  1. Zapněte reproduktor.

    Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

  2. Dotkněte se a podržte současně tlačítko (Napájení)/PAIRING a tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku)) déle než 4 sekundy.

    Když je zapnutá funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě, rozsvítí se indikátor napájení (oranžový) a reproduktor se automaticky vypne.

    Provedete-li obsluhu síťového zařízení či zařízení BLUETOOTH pro připojení k reproduktoru, reproduktor se automaticky zapne a spojení se sestaví.

Vypnutí funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě

Dotkněte se a podržte současně tlačítko (Napájení)/PAIRING a tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku)) déle než 4 sekundy. Funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě se vypne.

Tip

  • Když je zapnutá funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě reproduktoru, zůstane indikátor napájení (oranžový) svítit a reproduktor se vypne.

  • Pro zapnutí/vypnutí funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.