Změny zvukových efektů

Když je funkce Immersive Audio Enhancement zapnutá, lze poslouchat hudbu typického 2kanálového přehrávání v trojrozměrném zvukovém poli.

Funkce Immersive Audio Enhancement je zapnutá jako výchozí nastavení.

  1. Dotkněte se tlačítka (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)).

    Když je funkce Immersive Audio Enhancement vypnuta, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) zhasne.

    Když je funkce Immersive Audio Enhancement zapnuta, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (bílý) se rozsvítí.

Tip

  • Pro zapnutí/vypnutí funkce Immersive Audio Enhancement lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.

  • Když probíhá přehrávání hudby 360 Reality Audio, funkce Immersive Audio Enhancement není funkční.

  • Před přehráváním zdroje zvuku s vysokým rozlišením vypněte funkci Immersive Audio Enhancement.