Ochrana autorských práv a ochranné známky

 • Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších státech. App Store je služební známka spolecnosti Apple Inc.

 • Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.

 • N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

 • Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Sony Corporation je licencováno.

 • Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® jsou registrovanými ochrannými známkami sdružení Wi-Fi Alliance®.

 • Wi-Fi CERTIFIED™ je ochranna znamka organizace Wi-Fi Alliance®.

 • Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance®.

 • Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in a další příbuzné značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

 • Spotify Software podléhá licencím třetích stran uvedeným zde:

  https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

 • Spotify a loga Spotify jsou ochranné známky skupiny Spotify Group.*

  * Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na zemi a regionu.

 • Amazon, Alexa, Amazon Music a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.

 • Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.