Instalace aplikace „Sony | Music Center“

Nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play nebo App Store.

  1. Stáhněte aplikaci „Sony | Music Center“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji.

  2. Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Sony | Music Center“.

Poznámka

  • Zajistěte používání nejnovější verze aplikace „Sony | Music Center“.

    Nelze-li propojit reproduktor a smartphon/zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH, nebo vyskytne-li se nějaký problém, jako je absence zvuku na výstupu, odinstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ a zkuste je propojit přes připojení BLUETOOTH znovu.

    Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz obchod Google Play nebo App Store.

  • Stahování aplikace může podléhat komunikačním poplatkům v závislosti na vaší smlouvě.