Statická elektřina, šum nebo přerušení zvuku

  • Ověřte, že hlasitost připojeného zařízení není příliš vysoká.

  • Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.

  • Zajistěte, aby se reproduktor nepřiblížil k mikrovlnné troubě.

  • Zkuste nastavit reproduktor na nějakém místě změnou vzdálenosti mezi ním a prostředím Wi-Fi v interiéru apod.

  • Dejte reproduktor a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě. Odstraňte všechny překážky mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH.

  • Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes spojení BLUETOOTH, protože v pořadech může docházet k šumu. Tato zařízení nelze používat s reproduktorem přes spojení BLUETOOTH.

  • Umístěte reproduktor dále od televizoru, rádia či tuneru atd. Používáte-li reproduktor v blízkosti těchto zařízení, může být zvuk na výstupu televizoru, rádia či podobného zařízením rušen šumem.

  • To může být způsobeno interferencí signálů. Zkuste umístit reproduktor na jiné místo. Ustane-li šum v závislosti na umístění, nešlo o chybnou funkci reproduktoru.

  • Připojené zařízení vypněte a pak jej znovu zapněte.

  • Zrcadlení hudby pro přehrávání zřejmě způsobí přerušení zvuku. Doporučujeme, abyste hudbu vysílali pomocí aplikace poskytnuté streamovací službou, nebo používali spojení BLUETOOTH pro přehrávání hudby.