Požadavek 2: Provedení úvodních nastavení systému Alexa pomocí aplikace „Sony | Music Center“

S aplikací „Sony | Music Center“ lze přehrávat hudbu ze služby Amazon Music nebo propojit reproduktor s vestavěným zařízením Amazon Alexa.

  1. Spusťte aplikaci [Music Center] klepnutím na ní ve smartphonu/zařízení iPhone.

    Ikona Music Center

  2. Na obrazovce, kde jste vybrali název reproduktoru, vyberte položky [Settings (Nastavení)] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup (Úvodní nastavení)].

  3. Postupem podle pokynů na obrazovce zadejte nastavení k obsluze reproduktoru pomocí zařízení Alexa.

Poznámka

  • Zařízení Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/regionech.

  • Před použitím aplikace „Sony | Music Center“ ověřte, že je sestaveno připojení k síti Wi-Fi.