O hlasové indikaci

V závislosti na stavu reproduktoru má hlasová indikace následující výstup z reproduktoru.

Funkce BLUETOOTH

  • „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth)

Funkce Kalibrace zvuku

  • „Sound calibration start 3, 2, 1,“ (Kalibrace zvuku bude spuštěna 3, 2, 1,)

  • „Sound calibration complete“ (Kalibrace zvuku dokončena)

  • „Sound calibration canceled“ (Kalibrace zvuku zrušena)