O poznámkách a upozornění k softwaru

Poznámky týkající se licence

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony využívá v rámci licenční dohody s vlastníkem jeho autorských práv. Na základě požadavku vlastníka autorských práv k softwaru jsme povinni zveřejnit obsah této dohody.

Otevřete prosím následující URL adresu a přečtěte si obsah licence.

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Upozornění k softwaru podléhajícímu GNU GPL/LGPL

Tento výrobek obsahuje software, který podléhá následující licenci GNU General Public License (dále označené pouze jako „GPL“) či GNU Lesser General Public License (dále označené pouze jako „LGPL“). Ty stanovují, že zákazníci mají právo získat, měnit a šířit zdrojový kód dotyčného softwaru v souladu s podmínkami poskytnuté licence GPL či LGPL. Zdrojový kód výše uvedeného softwaru je dostupný na internetu.

Pro jeho stažení otevřete prosím následující URL adresu a poté vyberte název modelu „SRS-RA5000“.

Adresa URL:http://oss.sony.net/Products/Linux/

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Sony nemůže odpovědět na žádné žádosti ani zodpovědět žádné dotazy týkající se obsahu zdrojového kódu.

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenese za takovéto situace žádnou odpovědnost.