Reproduktor nelze zapnout

  • Ověřte, že je dodaný napájecí adaptér řádně připojen k reproduktoru a dodaný napájecí kabel je řádně připojen k napájecímu adaptéru a zapojen do el. zásuvky.