Reproduktor nevydává žádný zvuk

  • Ověřte, že je zapnuté napájení reproduktoru i připojeného zařízení.

  • Ověřte, že reproduktor ani připojené zařízení nemá příliš nízkou hlasitost.

  • Ověřte, že se na připojeném zařízení přehrává hudba.

  • Při připojení zařízení ke konektoru AUDIO IN ověřte, že jsou oba stereofonní minikonektory audiokabelu řádně zapojeny do reproduktoru a připojeného zařízení.

  • Zajistěte, aby se reproduktor nepřiblížil ke kovovým předmětům.

  • Ověřte, že je vybrán správný vstup.

  • Připojené zařízení vypněte a pak jej znovu zapněte.

  • Ověřte, že reproduktor přehrává hudební ukázku 360 Reality Audio.