Zapnutí/vypnutí zvuku systému

Zvuk systému, který je slyšet při každém použití některého z tlačítek na reproduktoru, lze zapnout/vypnout.

Pro zapnutí/vypnutí zvuku systému se dotkněte a podržte tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku)) a tlačítko (Hlasitost -) déle než 4 sekundy.

Tip

  • Pro zapnutí/vypnutí zvuku systému lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.