Instalace aplikace „Google Home“ a připojení k síti Wi-Fi

Nainstalujte aplikaci „Google Home“ na smartphone/zařízení iPhone a připojte reproduktor k síti Wi-Fi.

Poznámka

 • Pro použití aplikace „Google Home“ musíte vytvořit účet Google a předem se k účtu přihlásit.

 • Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné poplatky.

 1. Otevřete obchod Google Play nebo App Store na smartphonu/zařízení iPhone.
 2. Nainstalujte aplikaci „Google Home“ na smartphone/zařízení iPhone.

  Obrázek ukazující dostupnost stažení z obchodu Google Play nebo App Store

 3. Umístěte reproduktor co nejblíže ke směrovači Wi-Fi.
  1. Sestavte bezdrátové připojení ze smartphonu/zařízení iPhone ke směrovači Wi-Fi.
  2. Poznamenejte si název SSID a heslo (šifrovací klíč) připojeného směrovače Wi-Fi.

   Některé směrovače Wi-Fi mají více názvů SSID.

   Nezapomeňte si poznamenat název SSID, který jste použili pro sestavení bezdrátového připojení ze smartphonu/zařízení iPhone.

   Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

  3. Funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone musíte zapnout předem.
 4. Spusťte aplikaci „Google Home“ a postupem podle pokynů na obrazovce připojte reproduktor ke stejné síti Wi-Fi, jako je smartphone/zařízení iPhone.

 5. Postupem podle pokynů na obrazovce proveďte úvodní nastavení reproduktoru.

  V závislosti na dané službě možná budete muset vytvořit účet předem.

Poznámka

 • Informace o nastavení Wi-Fi viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.