Připojení BLUETOOTH je neustále aktivní, ale reproduktor nevydává žádný zvuk nebo dochází k přerušení zvuku

  • Ověřte, že je reproduktor zapnutý. Když je reproduktor zapnutý, svítí indikátor napájení (zelený).

  • Ověřte, že má reproduktor spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

  • Spárujte reproduktor se zařízením BLUETOOTH znovu.

  • Hlasitost reproduktoru nebo zařízení BLUETOOTH může být nízká. Nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

  • Je-li do konektoru AUDIO IN na reproduktoru nebo do zařízení BLUETOOTH zapojen kabel, odpojte jej.

  • Zařízení BLUETOOTH vypněte a pak jej znovu zapněte.