Nastavení zvuku, aby co nejlépe fungoval v místě reproduktoru (Kalibrace zvuku)

Kalibrace zvuku nastaví zvuk tak, aby co nejlépe fungoval pro přehrávání hudby v místě reproduktoru.

  1. Dotkněte se a podržte tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku))/CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) déle než 2 sekundy.

Poznámka

  • Během kalibrace zvuku zůstaňte alespoň 1 m od přední strany reproduktoru.

Tip

  • Když je reproduktor přemístěn, proveďte kalibraci zvuku znovu.

  • Účinnost kalibrace zvuku se může lišit v závislosti na okolním prostředí a přehrávané hudbě.