Poslech zvuku spárovaného televizoru

Při bezdrátovém připojení televizoru k reproduktoru lze dálkovým ovladačem televizoru reproduktor zapnout/vypnout, nastavit hlasitost či ztlumit zvuk.

  1. Zapněte televizor pomocí jeho dálkového ovladače.

    Propojením s napájením televizoru se reproduktor zapne a generuje televizní zvuk.

  2. Vyberte program nebo vstup zařízení dálkovým ovladačem televizoru.

    Reproduktor generuje zvuk k obrazu zobrazenému na televizní obrazovce.

  3. Nastavte hlasitost reproduktoru dálkovým ovladačem televizoru.

    Stisknutím tlačítka ztlumení zvuku na dálkovém ovladači televizoru dojde k dočasnému ztlumení zvuku.

Tip

  • Při vypnutí televizoru dojde propojením s napájením televizoru také k vypnutí reproduktoru.