Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH (kodeku)

Pro výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH jsou k dispozici režimy „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita stabilního připojení“. „Priorita kvality zvuku“ umožňuje přehrávat nejen pomocí nastavení SBC, ale také AAC, takže lze přes BLUETOOTH využívat vysoce kvalitní zvuk. „Priorita stabilního připojení“ poskytuje stabilnější streaming zvuku BLUETOOTH. Výchozí nastavení je „Priorita kvality zvuku“.

Kvalitu zvuku lze měnit, když je reproduktor ve stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

Kvalita přehrávání

 • Priorita kvality zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC a SBC automaticky.

 • Priorita stabilního připojení: Je vybrán kodek SBC.

 1. Ověřte, že je reproduktor zapnutý, a pak jej uveďte do stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
 2. Dotkněte se a podržte současně tlačítko (Vstup) a tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku)) déle než 4 sekundy.

  Když je nastavení změněno na režim „Priorita kvality zvuku“, zabliká indikátor BLUETOOTH (modrý) 3krát.

  Když je nastavení změněno na režim „Priorita stabilního připojení“, zabliká indikátor BLUETOOTH (modrý) dvakrát.

  Dojde k přepnutí kvality přehrávání a reproduktor se zapne.

Poznámka

 • V závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách může v režimu „Priorita kvality zvuku“ dojít k nestabilní komunikaci.

 • Když se změní nastavení kvality přehrávání pomocí aplikace „Sony | Music Center“ při zapnutém reproduktoru, dojde k ukončení připojení BLUETOOTH. V takovém případě znovu připojte zařízení BLUETOOTH ručně. Po opětovném připojení se přepne kvalita přehrávání.

 • Pro změnu nastavení kvality přehrávání, jako je SBC či AAC, může být potřeba upravit nastavení připojeného zařízení. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.

Tip

 • Kvalitu přehrávání lze přepnout pomocí aplikace „Sony | Music Center“. Pro její přepnutí vyberte položky [Settings (Nastavení)] - [Other Settings (Další nastavení)] - [Bluetooth Codec (Kodek Bluetooth)]. Při nastavení pomocí aplikace „Sony | Music Center“ se „Priorita kvality zvuku“ zobrazí jako [Auto (Autom.)] a „Priorita stabilního připojení“ se zobrazí jako [SBC].