Požadavek 1: Instalace aplikace „Sony | Music Center“ a připojení k síti Wi-Fi

Pro připojení reproduktoru k síti Wi-Fi slouží aplikace „Sony | Music Center“.

 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone/zařízení iPhone.
 2. Umístěte reproduktor co nejblíže ke směrovači Wi-Fi.
  1. Sestavte bezdrátové připojení ze smartphonu/zařízení iPhone ke směrovači Wi-Fi.
  2. Poznamenejte si název SSID a heslo (šifrovací klíč) připojeného směrovače Wi-Fi.

   Některé směrovače Wi-Fi mají více názvů SSID.

   Nezapomeňte si poznamenat název SSID, který jste použili pro sestavení bezdrátového připojení ze smartphonu/zařízení iPhone.

   Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

  3. Funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone musíte zapnout předem.
 3. Spusťte aplikaci [Music Center] klepnutím na ní ve smartphonu/zařízení iPhone.

  Ikona Music Center

 4. V aplikaci „Sony | Music Center“ vyberte název reproduktoru.
 5. Postupem podle pokynů na obrazovce aplikace „Sony | Music Center“ připojte reproduktor ke stejné síti Wi-Fi, jako je smartphone/zařízení iPhone.

Poznámka

 • Informace o nastavení Wi-Fi viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.