Přes připojení Wi-Fi® se nelze připojit k síti

 • Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone připojení k síti Wi-Fi. Podrobné informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu/zařízení iPhone.

 • Ověřte, že je reproduktor připojen ke stejné bezdrátové síti LAN jako smartphone/zařízení iPhone. Podrobné informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu/zařízení iPhone.

 • Ověřte, že je zapnutý směrovač (přístupový bod) bezdrátové sítě LAN.

 • Pokud se připojení k bezdrátové síti LAN používá, dejte reproduktor a směrovač (přístupový bod) bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a pak nastavte bezdrátovou síť LAN znovu od začátku.

 • Ověřte, že jsou nastavení směrovače (přístupového bodu) bezdrátové sítě LAN správná. Je-li zapnutý režim skrytého názvu SSID směrovače bezdrátové sítě LAN, vypněte jej. Podrobné informace o nastavení směrovače bezdrátové sítě LAN viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače.

 • Není-li pokus o připojení úspěšný, i když je vybrán správný název SSID pro směrovač bezdrátové sítě LAN, ověřte, že se používá správné heslo (šifrovací klíč).

  • Heslo (šifrovací klíč) rozlišuje velká a malá písmena. Při zadání názvu SSID ověřte velké či malé písmeno u každého znaku. V názvu SSID nejsou přípustné žádné dvojbajtové znaky. Musí být zadány jednobajtové znaky.

  • Příklady zaměnitelných znaků:

   „I (velké písmeno I)“ a „l (malé písmeno L)“

   „0 (číslice 0)“ a „O (velké písmeno O)“

   „d (malé písmeno D)“ a „b (malé písmeno B)“

   „9 (číslice 9)“ a „q (malé písmeno Q)“

 • Dejte směrovač bezdrátové sítě LAN blíže k reproduktoru. Reproduktoru mohou v sestavení bezdrátového připojení bránit zařízení používající frekvenční pásmo 2,4 GHz, jako jsou mikrovlnné trouby, zařízení BLUETOOTH a digitální bezdrátová zařízení. Přemístěte reproduktor dále od takových zařízení, nebo je vypněte.

 • Reproduktor nepodporuje standard IEEE 802.11ac. Pro bezdrátové připojení použijte frekvenční pásmo 2,4 GHz (11b, 11g či 11n) nebo frekvenční pásmo 5 GHz (11a či 11n).

 • Není-li pokus o připojení úspěšný ani se správným nastavením, zkuste následující akce.

  • Vypněte přístupový bod (směrovač bezdrátové sítě LAN), chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.

  • Vypněte reproduktor, chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.

  • Zinicializujte reproduktor a pak proveďte nastavení reproduktorů znovu od začátku.