Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

  • Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

    Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.

  • Vypněte zařízení BLUETOOTH.

  • Vypněte reproduktor.

  • Dotkněte se NFC-kompatibilním zařízením symbolu se značkou N na reproduktoru znovu (pokud zařízení disponuje funkcí NFC).

Tip

  • Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.