Možnosti používania herných slúchadiel

Hranie hier a súčasné četovanie

Počas hrania hry môžete četovať pripojením k počítaču alebo PS5™ cez 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie prostredníctvom USB vysielača s prijímačom.

Četovanie a telefonovanie prostredníctvom smartfónu

Počas hrania hry si môžete četovať a uskutočňovať hands-free volania pripojením k počítaču alebo PS5 cez 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie prostredníctvom USB vysielača s prijímačom a súčasným pripojením k smartfónu prostredníctvom BLUETOOTH® pripojenia.