Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou softvéru „INZONE Hub“ a využívajte nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v Európe:

https://www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v Číne:

https://service.sony.com.cn

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

https://www.sony-asia.com/support