Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

 1. Vypnite slúchadlá.

  Odpojte kábel USB Type–C.

 2. Minimálne 10 sekúnd podržte tlačidlo (napájanie) a tlačidlo (Bluetooth).

  INZONE H9:

  Po dokončení inicializácie blikne ľavý a pravý kruhový indikátor (biely) 4-krát.


  INZONE H7:

  Po dokončení inicializácie blikne indikátor (napájanie) (biely) 4-krát.

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.