Možnosti softvéru „INZONE Hub

Po prepojení počítača s nainštalovaným softvérom „INZONE Hub“ a slúchadiel pomocou USB vysielača s prijímačom môžete vykonať nasledujúce úkony.

 • Upraviť hlasitosť
 • Vybrať nastavenie ekvalizéra
 • Prispôsobiť nastavenie ekvalizéra
 • Nastaviť vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom
 • Nastaviť dynamický rozsah (DYNAMIC RANGE CONTROL)
 • Vytvoriť/uložiť zvukový profil
 • Exportovať/importovať zvukový profil
 • Upraviť funkciu potlačenia hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku) (len model INZONE H9)
 • Vybrať postupnosť prepínania pri zmene funkcie potlačenia hluku/režimu okolitého zvuku na slúchadlách (len model INZONE H9)
 • Upraviť hlasitosť mikrofónu
 • Upraviť hlasitosť bočného tónu (SIDETONE)
 • Otestovať mikrofón
 • Nastaviť konštantnú hlasitosť vstupu mikrofónu (AUTO GAIN CONTROL)
 • Nastaviť priestorový zvuk
 • Nastaviť automatické vypínanie
 • Zapnúť/vypnúť osvetlenie indikátora (AUTO LED OFF) (len model INZONE H9)
 • Nastaviť režim zapnutia funkcie Bluetooth pri zapnutí slúchadiel
 • Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
 • Zobraziť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
 • Zobraziť stav Bluetooth pripojenia
 • Zobraziť stav zapnutia/vypnutia mikrofónu
 • Skontrolovať/aktualizovať verziu softvéru slúchadiel

Podrobné informácie o „INZONE Hub“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://www.sony.net/inzonehub-support

Poznámka

 • Ak je výstupné zvukové zariadenie počítača nastavené na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], nastavenia zvuku sú vypnuté. Skontrolujte, či je táto možnosť nastavená na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].