Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

 1. Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
 2. Nasaďte si slúchadlá na uši.

  Posunutím posúvača nastavíte dĺžku hlavového pásu.

  Slúchadlá si na hlavu nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou (pravé) na pravom uchu. Na strane s označením (ľavá) sa nachádza ramienkový mikrofón.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle

  A: ramienkový mikrofón

 3. Spustite prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.
 4. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) /+ na slúchadlách.

  Na strane + sa nachádza hmatový bod.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (B) na ovládači hlasitosti


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (B) na ovládači hlasitosti

  B: hmatový bod

  • Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Zníženie hlasitosti: otočte do strany .


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie zvuk upozornenia.

Rada

 • Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
 • Upravte hlasitosť použitím pripojeného zariadenia a slúchadiel.

Poznámka

 • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.