Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

: rozsvieti sa namodro/ : rozsvieti sa nabielo/ : rozsvieti sa naoranžovo/-: zhasne

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku (INZONE H9)

Stav napájania

Indikuje ho ľavý a pravý kruhový indikátor.

 • Keď sú slúchadlá zapnuté

  • Keď je zapnutý režim Bluetooth

   - - (svieti približne 5 sekúnd namodro)

  • Keď je režim Bluetooth vypnutý

   - - (svieti približne 5 sekúnd nabielo)

 • Keď sú slúchadlá vypnuté

  • Keď je zapnutý režim Bluetooth

   - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

  • Keď je režim Bluetooth vypnutý

   - - - - (svieti približne 2 sekundy nabielo)

 • Inicializácia je dokončená

  - - - - (blikne 4-krát nabielo)

Stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a Bluetooth pripojenia

Indikuje ho ľavý a pravý kruhový indikátor.

Indikuje stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia bielou farbou a stav Bluetooth pripojenia modrou farbou.

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené (keď je režim Bluetooth vypnutý)

  - - - - - - - - (opakovane bliká nabielo)

 • Proces bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia je dokončený

  (približne na 2 sekundy sa rozsvieti nabielo)

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené (keď je režim Bluetooth vypnutý)

  - - - - - - - (približne 30 sekúnd opakovane pomaly bliká nabielo)

 • Pri vypnutí režimu Bluetooth

  - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

 • Režim párovania Bluetooth

  - - - - - - - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro až 5 minút)

 • Bluetooth pripojenie nie je vytvorené (keď je režim Bluetooth zapnutý)

  - - - - - - - - (opakovane bliká namodro)

 • Proces Bluetooth pripojenia je dokončený

  (svieti približne 2 sekundy namodro)

 • Bluetooth pripojenie je vytvorené (keď nie je vytvorené bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie)

  - - - - - - - (približne 30 sekúnd opakovane pomaly bliká namodro)

 • Prichádzajúci hovor

  - - - - - - - - - - - (opakovane rýchlo bliká namodro)

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie aj Bluetooth pripojenie sú vytvorené

  - - - - - - - - (približne 30 sekúnd opakovane pomaly bliká striedavo nabielo a namodro)

Stav aktualizácie softvéru

Indikuje ho ľavý a pravý kruhový indikátor.

 • Aktualizácia softvéru

  - - - - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Stav nabíjateľnej batérie a nabíjania

Indikuje ho indikátor nabíjania.

 • Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka (slúchadlá je potrebné nabiť)

  - - - - (približne 15 sekúnd opakovane pomaly bliká naoranžovo)

 • Keď je batéria úplne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel

  - - - - (približne na 1 minútu sa rozsvieti naoranžovo a potom zhasne)

 • Počas nabíjania slúchadiel

  (rozsvieti sa naoranžovo)

 • Po úplnom nabití batérie a dokončení nabíjania

  - - - - (zhasne)

 • Abnormálna teplota batérie slúchadiel

  - - - - - - - - - (opakovane bliká dvakrát naoranžovo)

 • Keď sa vyskytne chyba počas nabíjania slúchadiel a slúchadlá nie sú nabité

  - - - - - - (opakovane bliká pomaly naoranžovo)

Bezdrôtové herné slúchadlá (INZONE H7)

Stav napájania a stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia

Indikuje ho indikátor (napájanie).

 • Keď sú slúchadlá zapnuté

  - - - - (svieti približne 2 sekundy nabielo)

 • Keď sú slúchadlá vypnuté

  - - - - (svieti približne 2 sekundy nabielo)

 • Inicializácia je dokončená

  - - - - (blikne 4-krát nabielo)

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené

  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane bliká nabielo približne v 1-sekundových intervaloch)

 • Proces bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia je dokončený

  - - - - - - - (približne 5 sekúnd opakovane rýchlo bliká nabielo)

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené

  - - - - - - - - - - - - - (opakovane bliká nabielo približne 30 sekúnd v 5-sekundových intervaloch)

Stav Bluetooth pripojenia

Indikuje ho indikátor (Bluetooth).

 • Pri zapnutí režimu Bluetooth

  - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

 • Pri vypnutí režimu Bluetooth

  - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

 • Režim párovania Bluetooth

  - - - - - - - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro až 5 minút)

 • Keď Bluetooth pripojenie nie je vytvorené

  - - - - - - - - (opakovane bliká namodro približne v 1-sekundových intervaloch)

 • Proces Bluetooth pripojenia je dokončený

  - - - - - - - - - (približne 5 sekúnd opakovane rýchlo bliká namodro)

 • Bluetooth pripojenie je vytvorené

  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane bliká namodro približne 30 sekúnd v 5-sekundových intervaloch)

 • Prichádzajúci hovor

  - - - - - - - - - - - (opakovane rýchlo bliká namodro)

Stav aktualizácie softvéru

Indikuje ho indikátor (napájanie).

 • Aktualizácia softvéru

  - - - - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Stav nabíjateľnej batérie a nabíjania

Indikuje ho indikátor nabíjania.

 • Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka (slúchadlá je potrebné nabiť)

  - - - - (približne 15 sekúnd opakovane pomaly bliká naoranžovo)

 • Keď je batéria úplne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel

  - - - - (približne na 1 minútu sa rozsvieti naoranžovo a potom zhasne)

 • Počas nabíjania slúchadiel

  (rozsvieti sa naoranžovo)

 • Po úplnom nabití batérie a dokončení nabíjania

  - - - - (zhasne)

 • Abnormálna teplota batérie slúchadiel

  - - - - - - - - - (opakovane bliká dvakrát naoranžovo)

 • Keď sa vyskytne chyba počas nabíjania slúchadiel a slúchadlá nie sú nabité

  - - - - - - (opakovane bliká pomaly naoranžovo)

USB vysielač s prijímačom

Stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a aktualizácie softvéru

Indikuje ho indikátor pripojenia.

 • Režim párovania bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia

  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane dvakrát bliká nabielo až 5 minút)

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené

  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane bliká nabielo približne 30 sekúnd v 1-sekundových intervaloch)

 • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené

  (rozsvieti sa nabielo)

 • Aktualizácia softvéru

  - - - - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Rada

 • Čas zobrazenia indikátora(-ov) stavu bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a stavu pripojenia Bluetooth môžete zmeniť pomocou softvéru „INZONE Hub“.