Počúvanie okolitého zvuku počas hrania hier (režim okolitého zvuku) (len model INZONE H9)

Cez mikrofóny v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas hrania hier počúvať aj okolitý zvuk.

 1. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

  Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

 2. Stlačením tlačidla NC/AMB prepnete na režim okolitého zvuku.

  Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

  Funkcia potlačenia hluku: ZAP.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku je zapnutá.

  Režim okolitého zvuku: ZAP.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim okolitého zvuku je zapnutý.

  Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté.

Rada

 • Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou softvéru „INZONE Hub“ sa uložili v slúchadlách. Po zmene nastavení môžete počúvať hudbu s uloženými nastaveniami režimu okolitého zvuku, aj keď sú slúchadlá pripojené k iným zariadeniam bez nainštalovaného softvéru „INZONE Hub“.
 • Vo výrobných nastaveniach je režim okolitého zvuku pri zapnutí slúchadiel vypnutý. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou softvéru „INZONE Hub“.
 • V softvéri „INZONE Hub“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní tlačidla NC/AMB.
  • Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Režim okolitého zvuku: ZAP.
  • Režim okolitého zvuku: ZAP. Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.
  • Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

 • V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
 • Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasaďte si slúchadlá správne.
 • Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade zrušte režim zvýraznenia hlasu v softvéri „INZONE Hub“. Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.