Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

 • Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
 • Nabite slúchadlá.
  Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
 • Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.
  Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripojené zariadenie, ako je počítač, smartfón alebo PS5™ reštartujete.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Inicializujte slúchadlá.
  Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
 • Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.