Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.
 1. Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.
 2. Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

  Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

  Ak hovor uskutočníte počas prehrávania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

  Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.


  Rozprávať môžete do ramienkového mikrofónu slúchadiel.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle

  A: ramienkový mikrofón

 3. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) /+ na slúchadlách.

  Na strane + sa nachádza hmatový bod.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (B) na ovládači hlasitosti


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (B) na ovládači hlasitosti


  B: hmatový bod

  • Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Zníženie hlasitosti: otočte do strany .


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie zvuk upozornenia.

 4. Po skončení telefonického hovoru stlačením tlačidla (Bluetooth) na slúchadlách hovor ukončíte.

  INZONE H9:


  INZONE H7:

  Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Upravte hlasitosť použitím pripojeného zariadenia a slúchadiel.

Poznámka

 • Pri uskutočňovaní hovoru počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie na prehrávanie hudby nemusí prehrávanie automaticky obnoviť ani po skončení hovoru.
 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
 • Váš hlas nasnímaný cez ramienkový mikrofón slúchadiel bude počuť zo slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.