Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

INZONE H9:

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku (1)


INZONE H7:

Bezdrôtové herné slúchadlá (1)


INZONE H9/INZONE H7:

Kábel USB Type–C® (USB–A – USB–C®) (s dĺžkou približne 150 cm) (1)


USB vysielač s prijímačom (YY2965) (1)