Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Vodotesnosť slúchadiel

Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Vyhýbajte sa nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby sa k slúchadlám nedostala vlhkosť alebo nečistota.

  • Používanie slúchadiel počas dažďa alebo sneženia

  • Dotýkanie sa slúchadiel bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky

  • Dotýkanie sa slúchadiel spotenými rukami alebo používanie slúchadiel v situáciách, keď sa slúchadlá môžu namočiť potom

  • Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši

  • Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia

Ak sa slúchadlá namočia alebo do slúchadiel vnikne voda

Ak sa slúchadlá nabíjajú alebo sú zapnuté, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Umiestnite slúchadlá do zvislej polohy a položte suchú handričku pod port USB Type-C dovtedy, kým zvnútra nevyjde všetka voda. Následne nechajte slúchadlá na dobre vetranom mieste bez priameho slnečného žiarenia, kým úplne nevyschnú.


INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci umiestnenie portu USB Type-C (A) na ľavom slúchadle


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci umiestnenie portu USB Type-C (A) na ľavom slúchadle

A: port USB Type-C