Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia

INZONE H9:

Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) budú rýchlo blikať.


INZONE H7:

Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (Bluetooth) (modrý) bude rýchlo blikať.


V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie nemusia indikátory pri prichádzajúcom hovore blikať.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

 • Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
 • Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
 • Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
 1. Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.
 2. Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla (Bluetooth) na slúchadlách prijmite hovor.

  Ak prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby, prehrávanie sa pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.


  INZONE H9:


  INZONE H7:


  Rozprávať môžete do ramienkového mikrofónu slúchadiel.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie ramienkového mikrofónu (A) na ľavom slúchadle

  A: ramienkový mikrofón

  Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

  • Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
  • Skontrolujte stav pripojenia slúchadiel.
  • Ak sa prehrávanie hudby nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.
 3. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) /+ na slúchadlách.

  Na strane + sa nachádza hmatový bod.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (B) na ovládači hlasitosti


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (B) na ovládači hlasitosti


  B: hmatový bod

  • Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Zníženie hlasitosti: otočte do strany .


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie zvuk upozornenia.

 4. Po skončení telefonického hovoru stlačením tlačidla (Bluetooth) na slúchadlách hovor ukončíte.

  Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Upravte hlasitosť použitím pripojeného zariadenia a slúchadiel.

Poznámka

 • Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie na prehrávanie hudby nemusí prehrávanie automaticky obnoviť ani po skončení hovoru.
 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
 • Váš hlas nasnímaný cez ramienkový mikrofón slúchadiel bude počuť zo slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.