Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku, zmení sa spôsob, akým znie zvuk. (len model INZONE H9)

  • Zvuk môže znieť odlišne v závislosti od toho, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá alebo vypnutá. Ak existuje rozdiel, možno ho zlepšiť úpravou spôsobu nosenia slúchadiel tak, aby vám slúchadlá dobre sedeli na ušiach.