Licencie

  • Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
    https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
  • Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.