Vypnutie slúchadiel

 1. Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo (napájanie).

  INZONE H9:

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.

  Približne na 2 sekundy sa rozsvieti ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro) a potom zhasnú.


  INZONE H7:

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.

  Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (napájanie) (biely) a potom zhasne.

Poznámka

 • Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nasledujúce podmienky trvajú približne 5 minút.
  • Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie aj Bluetooth pripojenie sú prerušené.
  • Slúchadlá nie sú v režime Bluetooth párovania.
  • Slúchadlá sa nenabíjajú.
  Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou softvéru „INZONE Hub“.