Inštalácia softvéru „INZONE Hub

  1. Stiahnite si softvér „INZONE Hub“ zo stránky podpory a nainštalujte si ho do počítača.

    Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL:

    https://www.sony.net/inzonehub-support


    Kompatibilný operačný systém: Windows 10 alebo novší

  2. Po inštalácii softvér „INZONE Hub“ spustite.