Umiestnenie a funkcie súčastí

INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti slúchadiel

 1. Hlavový pás

 2. Značka (ľavé)

 3. Ramienkový mikrofón

  Na ľavom slúchadle sa nachádza ramienkový mikrofón.

 4. Vstavaná anténa

  Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.

 5. Ľavé slúchadlo

 6. Značka (pravá)

 7. Posúvače (ľavý, pravý)

  Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.

 8. Pravé slúchadlo

 9. Kruhové indikátory (ľavý, pravý) (modrý alebo biely)

 10. Tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režimu okolitého zvuku)

 11. Ovládač VOL (hlasitosť) /+

  Na strane + sa nachádza hmatový bod.

 12. Mikrofóny s funkciou potlačovania hluku (ľavý, pravý)

  Snímajú zvuk hluku pri používaní funkcie potlačovania hluku.

 13. Port USB Type–C

  Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

 14. Indikátor nabíjania (oranžový)

  Svieti alebo bliká na oranžovo, čím signalizuje stav nabíjateľnej batérie a nabíjania.

 15. Tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu)

  Môžete nastaviť vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom.

 16. Tlačidlo (Bluetooth)

 17. Tlačidlo (napájanie)


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti slúchadiel

 1. Hlavový pás

 2. Značka (ľavé)

 3. Ramienkový mikrofón

  Na ľavom slúchadle sa nachádza ramienkový mikrofón.

 4. Vstavaná anténa

  Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.

 5. Ľavé slúchadlo

 6. Značka (pravá)

 7. Posúvače (ľavý, pravý)

  Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.

 8. Pravé slúchadlo

 9. Ovládač VOL (hlasitosť) /+

  Na strane + sa nachádza hmatový bod.

 10. Port USB Type–C

  Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

 11. Indikátor nabíjania (oranžový)

  Svieti alebo bliká na oranžovo, čím signalizuje stav nabíjateľnej batérie a nabíjania.

 12. Tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu)

  Môžete nastaviť vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom.

 13. Tlačidlo (Bluetooth)

 14. Indikátor (Bluetooth) (modrý)

  Svieti alebo bliká namodro, čím indikuje stav pripojenia Bluetooth.

 15. Tlačidlo (napájanie)

 16. Indikátor (napájanie) (biely)

  Svieti alebo bliká nabielo, čím indikuje stav napájania a stav pripojenia medzi slúchadlami a USB vysielačom s prijímačom.


USB vysielač s prijímačom:

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti USB vysielača s prijímačom

 1. Posuvný prepínač

  Prepína pripojenie slúchadiel k počítaču alebo systému PS5™.

 2. Indikátor pripojenia (biely)

 3. Tlačidlo pripojenia