Dostupný prevádzkový čas je krátky (výdrž batérie je krátka).

  • Pri hraní hier na počítači alebo PS5™ so zapnutým režimom Bluetooth slúchadiel sa skracuje dostupný prevádzkový čas. Ak nepoužívate Bluetooth zariadenie, napríklad smartfón, podržaním tlačidla (Bluetooth) na približne 2 sekundy vypnite režim Bluetooth.
  • Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitiach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
  • Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
  • Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.