Čo je potlačenie hluku? (len model INZONE H9)

Funkcia potlačovania hluku redukuje okolitý zvuk generovaním protifázového zvuku, ktorý potláča vonkajšie okolité zvuky (napríklad hluk vo vozidlách alebo hluk z klimatizácie v interiéri).

Poznámka

  • V závislosti od typu hluku alebo ak sa používa vo veľmi tichom prostredí, účinok potlačenia hluku nemusíte počuť alebo môžete mať pocit, že sa hlasitosť určitého hluku zvýšila.
  • Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia hluku nižší alebo môže byť počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasaďte.
  • Funkcia potlačovania hluku pôsobí predovšetkým na hluk nižších frekvencií, ako je napríklad hluk klimatizácie a vozidla. Hoci je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
  • Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
  • Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
  • Nezakrývajte mikrofóny na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Ak sú zakryté, účinok potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku nemusia fungovať správne alebo sa môže objaviť zvukový signál (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý a pravý mikrofón.

    Obrázok znázorňujúci umiestnenia ľavého a pravého mikrofónu s funkciou potlačenia hluku (A)

    A: mikrofóny pre funkciu potlačenia hluku (externé) (ľavý, pravý)