Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci umiestnenia ovládača hlasitosti (A) a tlačidla Bluetooth (B)


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci umiestnenia ovládača hlasitosti (A) a tlačidla Bluetooth (B)

A: ovládač VOL (hlasitosť) /+

B: tlačidlo (Bluetooth)


Jednotlivé ovládače a tlačidlá majú nasledujúce funkcie:


Ovládač VOL (hlasitosť) /+

  • Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.
  • Zníženie hlasitosti: otočte do strany .

Tlačidlo (Bluetooth)

  • Prehrávanie: Počas pozastavenia krátko raz stlačte.
  • Pauza: Počas prehrávania krátko raz stlačte.
  • Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Rýchlo stlačte dvakrát. ( )
  • Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): Rýchlo stlačte trikrát. ( )

Poznámka

  • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
  • Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.