Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™)

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
 • Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 • Skontrolujte, či je nastavenie výstupu četu počas hry nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
 • Skontrolujte nastavenia hovorov četu počas hry a v aplikácii na videohovory.
 • Ak je ramienkový mikrofón slúchadiel zdvihnutý nahor, znížte ho nadol a nastavte jeho polohu tak, aby bol blízko vašich úst.
 • Nastavte tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) na stranu četu.
 • Skontrolujte, či je nastavenie mikrofónu v nastaveniach zvuku počítača nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
 • Po pripojení k počítaču nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou softvéru „INZONE Hub“.
 • Znova pripojte slúchadlá k USB vysielaču s prijímačom.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
 • Pri súčasnom použití bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia s počítačom alebo PS5 a Bluetooth pripojenia sa mikrofónový vstup slúchadiel používa na hovor alebo čet s pripojeným zariadením cez Bluetooth. Četovať na počítači alebo PS5 nie je možné.

Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
 • Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 • Použite zariadenie Bluetooth na opätovné vytvorenie pripojenia. Pre profil vyberte položku HFP alebo HSP.
 • Ak počúvate hudbu cez slúchadlá, zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla (Bluetooth) prijmite prichádzajúci hovor.
 • Ak je ramienkový mikrofón slúchadiel zdvihnutý nahor, znížte ho nadol a nastavte jeho polohu tak, aby bol blízko vašich úst.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.