Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

So slúchadlami môžete bezdrôtovo telefonovať v režime hands-free alebo četovať pomocou funkcie Bluetooth vášho Bluetooth zariadenia.

Dá sa použiť pri pripojení k počítaču alebo k PS5™ prostredníctvom bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.