Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný. (len model INZONE H9)

  • Skontrolujte, či je funkcia potlačenia hluku zapnutá. Nastavenia potlačenia hluku môžete skontrolovať pomocou „INZONE Hub“.
  • Nasaďte si slúchadlá pevne do pohodlnej polohy.
  • Funkcia potlačenia hluku je účinná pre hluk v nízkofrekvenčných pásmach, napríklad v kanceláriách, v blízkosti klimatizácie, vo vlakoch a lietadlách, a nie je až tak účinná pre hluk pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.