Nízka kvalita zvuku zariadenia pripojeného cez Bluetooth pripojenie.

  • Znížte hlasitosť prehrávacieho zariadenia, ak je veľmi vysoká.
  • Ak sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pri prehrávaní hudby pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth, prepnite Bluetooth pripojenie v pripojenom zariadení na A2DP.
  • Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.