Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá možno používať buď pripojené k napájacej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra USB, alebo so zabudovanou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Nabíjajte pomocou dodaného kábla USB Type-C.

 1. Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

  Použite dodaný kábel USB Type–C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.


  INZONE H9:

  Obrázok znázorňujúci napájací adaptér USB (A)


  INZONE H7:

  Obrázok znázorňujúci napájací adaptér USB (A)

  A: Napájací adaptér USB


  Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový) na slúchadlách.

  Nabíjanie sa dokončí približne po 3,5 hodinách (*) a indikátor nabíjania automaticky zhasne.

  *Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok používania.


  Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type–C.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.


Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

 • Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
 • Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Odporúčaná verzia OS osobného počítača

Windows®: Windows 10 alebo novšia

Mac: macOS 11 alebo novšia


PS5™

Rada

 • Slúchadlá možno nabíjať po pripojení k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.
 • Keď sú slúchadlá pripojené k napájacej zásuvke pomocou sieťového adaptéra USB alebo k počítaču pôvodne vybavenému kompatibilným nabíjacím portom USB, môžete slúchadlá nabíjať počas používania.

Poznámka

 • Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type–C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
 • V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
 • Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
 • Keď je PS5 v režime spánku, slúchadlá sa nemusia dať nabiť. V takom prípade zmeňte nastavenia systému PS5 tak, aby sa porty USB na zariadení PS5 mohli používať na nabíjanie aj v režime spánku.
 • Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitiach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
 • Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
 • Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor nabíjania (oranžový) sa rozbliká. V takom prípade odpojte a pripojte kábel USB Type-C a potom nabíjanie zopakujte v teplotnom rozsahu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
  • Okolitá teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
  • Vyskytol sa problém s nabíjateľnou batériou.
 • Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri spustení nabíjania sa nemusí ihneď rozsvietiť indikátor nabíjania (oranžový). Chvíľu počkajte, kým sa indikátor rozsvieti.
 • Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
 • Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
 • Na nabíjanie slúchadiel pripojením k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vytvorte priame pripojenie. Ak slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.