Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

  • Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
  • Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
  • Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončite pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
  • Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
  • Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
  • Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
  • Resetujte slúchadlá.
  • Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.