Zapnutie slúchadiel

 1. Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo (napájanie).

  INZONE H9:

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

  Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).


  INZONE H7:

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

  Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (napájanie) (biely).